Co daje certyfikacja ?

Zaufaj niezależnym ekspertom z zespołu Office Doctors, którego pracownicy od lat specjalizują się w tworzeniu efektywnego środowiska pracy. Przeprowadzenie przez nas procesu certyfikacji daje przede wszystkim świadomość obecnego poziomu "efektywności" Twojego biura. Natomiast dzięki wprowadzeniu rekomendowanych przez zespół Office Doctors usprawnień zyskujesz:

 • zwiększenie efektywność pracowników do 25% i firmy nawet o 12,5% 
 • zmniejszenie absencji
 • zmniejszenie skali zjawiska presenteeizmu (nieefektywna obecność w pracy) - każdy pracownik "opuszcza" 9 dni w roku
 • zoptymalizowanie kosztów powierzchni i wyposażenia przestrzeni biurowej
 • poprawę komfortu i warunków pracy
 • zwiększenie zadowolenia pracowników
 • wzmocnienie lojalności pracowników
 • dostęp do profesjonalnej bazy wiedzy

Zakres prowadzonych badań, jak i skala wprowadzanych zmian zawsze zależy od Ciebie. Zapoznaj się z procesem certyfikacji oraz wybierz zakres optymalny dla Ciebie.

 

 ​

Co certyfikujemy?

Zespół Office Doctors obejmuje procesem certyfikacji zarówno już istniejące biura, jak i tworzy mapę działania przy tworzeniu zupełnie nowej przestrzeni pracy. W przypadku już zaaranżowanej i wyposażonej przestrzeni biurowej przygotowujemy pełną ocenę wykorzystywanej przestrzeni, która uwzględnia:

 • ergonomię stanowiska pracy
 • funkcjonalność podziału przestrzeni
 • organizację przestrzeni pracy
 • akustykę - m.in. poziom hałasu
 • wentylację - m.in. ilość CO2 w powietrzu
 • oświetlenie - m.in. ilość światła na stanowisku pracy, ustawienie monitorów względem źródeł światła.

Przygotowujemy wytyczne i rekomendacje elementów do poprawy w dotychczasowym biurze, jak również opracowujemy listę sugestii dla nowo tworzonego biura każdorazowo uwzględniając wymagania budżetowe.

Proces certyfikacji - 10 kroków

 1. Badanie satysfakcji pracowników - subiektywna opinia o miejscu pracy.
 2. Audyt ergonomiczny przestrzeni - obiektywna ocena jakości środowiska pracy: ergonomia stanowiska pracy, akustyka, wentylacja, oświetlenie, funkcjonalność przestrzeni.
 3. Diagnoza, czyli identyfikacja słabych punktów biura - raport zbiorczy.
 4. Rekomendacje - opracowane na trzech poziomach w uwzględnieniem ograniczeń budżetowych (musi, może, mogłoby być).
 5. Priorytety i tworzenie specyfikacji dla wybranego rozwiązania - nie wchodzimy w kompetencje architekta, rekomendujemy konkretne rozwiązania techniczno-funkcjonalne, a nie produkty.
 6. Funkcjonalno-techniczna ocena ofert - weryfikacja stopnia spełnienia oczekiwań i kryteriów zawartych w specyfikacji.
 7. Zakup produktów - etap realizowany samodzielnie przez klienta.
 8. Edukacja i szkolenia - zarówno szkolenia osobiste ze sposobu wykorzystywania poszczególnych elementów wyposażenia, zdrowego funkcjonowania w środowisku biurowym oraz dostęp do bazy materiałów.
 9. Certyfikacja biura - ocena zrealizowanego procesu i efektu zmian wprowadzonych w biurze.
 10. Badanie satysfakcji pracowników - przeprowadzane 6 m-cy po metamorfozie. 

Poziomy certyfikacji

OPTYMALNE biuro
OPTYMALNE biuro
Spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu MPiPS, wytyczne IMP i jest zgodne z europejskimi normami.
EFEKTYWNE biuro
EFEKTYWNE biuro
Spełnia wymagania dla biura optymalnego i dodatkowo w biurze pojawiają się elementy wykraczające ponad "standard" mające znaczący wpływ na efektywność i komfort pracy.
ŚWIADOME biuro
ŚWIADOME biuro
Spełnia wymagania dla biura efektywnego i dodatkowo w firmie cyklicznie prowadzone są szkolenia pracowników z zakresu ergonomii stanowiska pracy.

Pakiety i zakres prowadzonych zmian

Pakiet OPTYMALNY

Obejmuje kroki od 1 do 4 z procesu certyfikacji.

Koszty zależą od wielkości firmy.

Pakiet EFEKTYWNY

Obejmuje kroki od 1 do 6 z procesu certyfikacji.

Koszty zależą od wielkości firmy.

Pakiet ŚWIADOMY

Obejmuje wszystkie kroki z procesu certyfikacji.

Koszty zależą od wielkości firmy.